Wanneer laas… (13 Januarie 2017)

Wanneer laas was jou gelaat se trekketussen ‘n ander se warm handesag toegevou met deernis? Wanneer laas het jydie drang-en-hitte-passievan lief-vir-jou ervaar? Wanneer laas kon jydie altyd-daar-wees-lekkervan lank-saamloop beleef? Wanneer laas het jyiets anders ervaaras koud en kil en hard? Wanneer laas was joubestaan van dag tot dagmeer as net ‘n struggle vir survival? Wanneer laas het jyjou kop se …

Jy was nie meer daar nie (8 Mei 2016)

Ons was daar vir mekaar vir baie lank. Mekaar se maatjies, mekaar se optel-na-nuwe hoogtes, mekaar se huppel-in-die-stap, mekaar se blink-oog-inspirasie, mekaar se skaterlag. Ons was soveel meer as net mekaar se beste vriende – ons was ook bondgenote, minnaars, sielsgenote. Ons het selfs ons eie bende gestig, lidmaatskap beperk tot net ons twee. Ons was trots daarop dat ons …